Łukasz Fajferek - Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Baran - Fajferek

Idź do spisu treści

Menu główne:

Łukasz Fajferek

ZESPÓŁ

Aplikant adwokacki

Od 2011 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Studiował  na Wydziale Prawa Universitat de Barcelona.

Od 2011 roku doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii .

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, w tym przede wszystkim prawa autorskiego
, o ochronę dóbr osobistych oraz błędu w sztuce medycznej.

Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań pozostaje
prawo karne, w tym przestępczość gospodarcza, oraz prawo administracyjne, w zakresie postępowań dotyczących problematyki cudzoziemców, w tym w przedmiocie nabywania i stwierdzania obywatelstwa polskiego oraz nabywania i utraty uprawnień do dysponowania bronią.

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz placówek oświatowych.


Posługuje się biegle językiem angielskim.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego