Biznesowi - Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Baran - Fajferek

Idź do spisu treści

Menu główne:

Biznesowi

KLIENCI

Obsługa przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych publicznych, niepublicznych
oraz prywatnych

Formy współpracy:

- stała obsługa prawna

 Świadczenie  stałej obsługi prawnej na rzecz klienta sprowadza się w istocie do zapewnienia
 Klientowi  komfortu  oraz  poczucia  bezpieczeństwa.    Rozwiązanie to   jest  ukierunkowane
 na bieżące monitorowanie sytuacji  Klienta oraz  podejmowanych   przez   niego czynności, z
 założenia   ma   zapobiec  powstaniu    w przyszłości    niekorzystnych,   patowych     sytuacji.
 Adwokat,  znając   branżę Klienta oraz    jego  potrzeby,  jest  w stanie niezwłocznie reagować
 
w sytuacjach kryzysowych.

 W przypadku  stałej  obsługi  prawnej   możliwym jest   prowadzenie    spotkań    z  Klientem
 w   siedzibie   przedsiębiorstwa,   a   także    organizowanie  stałych   dyżurów  we wcześniej
 zaplanowanych godzinach.

- reprezentacja    w    postępowaniach     przed  
sądami    powszechnymi,  administracyjnymi,
 
organami  administracji   publicznej, organami   podatkowymi, organami kontroli skarbowej,
 w
szelkimi innymi instytucjami

- negocjacje  biznesowe  oraz  przedsądowe  z  kontrahentami,   postępowanie   pojedanawcze,
 mediacja

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego