Prawo administracyjne - Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Baran - Fajferek

Idź do spisu treści

Menu główne:

Prawo administracyjne

SPECJALIZACJE


- reprezentacja w postępowaniu administracyjnym dotyczącym cudzoziemców,
  
w tym    w  przedmiocie   nabycia    i  stwierdzania   obywatelstwa   polskiego

- reprezentacja   w  postępowaniu   a
dministracyjnym w przedmiocie   nabycia
  
i utraty uprawnień do dysponowania bronią
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego