Prawo autorskie - Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Baran - Fajferek

Idź do spisu treści

Menu główne:

Prawo autorskie

SPECJALIZACJE


- dochodzenie    roszczeń  odszkodowawczych   oraz   o zadośćuczynienie   z tytułu
  
naruszenia  praw autorskich   lub  obrona  przed przedmiotowymi  roszczeniami

- reprezentacja  powoda  lub  pozwanego w postępowaniu cywilnym  w charakterze
  pełnomocnika


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego