Prawo gospodarcze i handlowe - Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Baran - Fajferek

Idź do spisu treści

Menu główne:

Prawo gospodarcze i handlowe

SPECJALIZACJE


- tworzenie i rejestracja spółek  prawa handlowego przed sądem  rejestrowym Krajowym
  
Rejestrem Sądowym

- kompleksowa
    obsługa   prawna  spółek  prawa    handlowego oraz innych  podmiotów
  gospodarczych

- doradztwo
 w  sprawach    korporacyjnych,    w     tym obsługa zgromadzeń    wspólników,
  
walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządów oraz posiedzeń rad nadzorczych
  
doradztwo  w   sprawach umów zawieranych pomiędzy członkami  organów spółki prawa
  
handlowego, a spółką

- likwidacja,
 przekształcanie,   łączenie,   podział,   zmiany  kapitałowe   spółek    prawa
  
handlowego

- odpowiedzialność członka zarządu spółki prawa handlowego


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego